Heggeli (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Heggeli, boligstrøk mellom Borgen og Smestad i bydelene Vestre Aker og Ullern, navn etter plassen Heggeli. Området bestod opprinnelig for det meste av villabebyggelse fra tiden omkring den første verdenskrig, et mer fortettet boligstrøk i de senere år. Tidligere stoppested på Smestad/Røa- og Kolsåsbanen. Stoppestedet lå ved det daværende krysset Heggeliveien/Sørkedalsveien med de tidligere «Heggeli forretninger» på den andre siden av Sørkedalsveien, etablert i 1920-årene. I forbindelse med omlegging til T-banedrift ble stoppestedet nedlagt og Heggeliveien stengt ved banen 1995; den øverste delen av veien fikk da navnet Heggelibakken. Sammen med utvidelser av Sørkedalsveien, økt trafikk, oppsetting av støyskjermer og stengning av flere mindre veier, har dette gitt området et annet preg enn tidligere.