Heggeli (plass)

Heggeli, plass med gnr. 32/28, Heggeliveien 51. Tidligere husmannsplass under Smestad, gnr. 32, har også tilhørt Nordre Skøyen, gnr. 4. Plassen er oppkalt etter gården Heggelia på Krokskogen. Den enetasjes, panelte tømmerstua fra den gamle plassen ble oppført ca. 1850. 1907 ble det like ved siden av bygd en sveitservilla, denne er senere revet og erstattet av et nytt hus.