Smestad gård

Smestad, gård med gnr. 32, var alt i 1160-årene under Hovedøya kloster. På gården stod det en trekirke, hvor det ble holdt gudstjenester så sent som i 1590-årene. Kronen solgte gården i 1682, og 1700 ble den kjøpt av oppsitteren Jacob Olssøn Smestad. Etter ham ble gården delt.

1. Nedre Smestad, gnr. 32/1, Hoffsveien 67. Øvre Smestad ble utskilt i 1728. Det meste av gården er utparsellert, og rundt det gamle gårdstunet ble det 1987/88 oppført seks lavblokker med til sammen 59 leiligheter. Våningshuset i sveitserstil er bevart, ominnredet med seks leiligheter 1989. Stabbur med klokketårn ble oppført som etterligning av gårdens originale mellom to tun, som blokkene ligger rundt. Anlegget utgjør Boligsameiet Smestad Hovedgård , Monolitveien 40–84.

2. Øvre Smestad, gnr. 32/3, lå omtrent ved Holmenveien 81, ble fradelt 1728. Fra 1768 til 1788 drevet sammen med Frøen. Kjøpt av Aker kommune 1922. Brant 1914. Rester av muren kan ses i Helleveien. Gården er helt utparsellert.

Smestad hadde følgende husmannsplasser i 1771: Makrellbekken, Trasop og Hougerud; senere Heggeli og Jøtulstuen.

Se også artikkel om strøket Smestad.