Monolitveien

Monolitveien, HeggeliSmestad, bydel Ullern, fra vestsiden av Frognerparken ved innkjøringen til Vestre Gravlunds kapell til Ullernchausséen. Oppkalt 1940 etter «Monolitten» i Vigelandsparken. Fra Monolitveien sørover går blindveien Skøyenstubben.

Bygninger m.m.:

6. Skøyen skole.

38. Smestadhjemmet.

40–84. Smestad Hovedgård Boligsameie, oppført for Bauer & Bech A/S 1989 (ark. Kari Nissen Brodtkorb). Seks frittliggende blavblokker gruppert omkring to tun med til sammen 59 boliger. Smestad gårds våningshus er bevart og innredet med seks leiligheter. En kopi av gårdens gamle stabbur er oppført mellom de to tunene.