Heggelibakken

Heggelibakken, Heggeli, bydel Vestre Aker, villavei fra Sørkedalsveien til Holmenveien ved Lillevindern. Oppkalt 1996 etter plassen Heggeli. Frem til 1996 var dette den øverste delen av Heggeliveien og en del av Viggo Hansteens vei; navneskiftet kom etter at veien ble fysisk delt i to ved Sørkedalsveien.

Bygninger m.m.:

2. Forretningsgård fra 1920-årene, «Heggeli forretninger», tidligere adresse Heggeliveien 54. Innehaver fra starten av var P. F. Olsen & Co, og her var egne avdelinger for kolonialvarer, kjøtt, fisk og vilt, melk, manufaktur- og kortevarer, senere også damefrisersalong og bakeriutsalg. Etter nedleggelsen av Heggeli stasjon og stengningen av Heggeliveien i forbindelse med omleggingen til T-banedrift 1995, måtte den siste forretningen innstille driften. Nå bl. a. designforretning og naturmedisinsk senter.

40/42. En nybarokk villa kalt «Villa Rai», oppført i midten av 1920-årene for direktør Carl Christensen (1881–1953), arkitekt Finn Bryn. Christensen var direktør i firmaet A/S Carl Christensen og Brødre, et jern-, stål- og metallfirma grunnlagt i 1872 med lokaler i Urtegata 22. Da villaen ble oppført hadde den adressen til Heggeliveien, senere Grimelundshaugen 1. Men da denne veien ble delt av den nye Ring 3 (Store Ringvei), slik Solskinnsveien også ble, fikk den sin nåværende adresse.