Viggo Hansteens vei

Viggo Hansteens vei, SmestadGrimelund, bydel Vestre Aker, fra Smestadkrysset til Holmenveien, som var eneste navn på veien etter andre verdenskrig; nå offisielt kalt Ring 3 (Store Ringvei). Oppkalt 1945 etter advokat Viggo Hansteen (1900–41), som ble arrestert og skutt av tyskerne sammen med Rolf Wickstrøm 10. september 1941 da unntakstilstanden ble innført. Viggo Hansteen var gift med Kirsten Hansteen, som har en plass oppkalt etter seg på Rodeløkka. Dette er trolig det eneste eksempelet på at både mann og kone har fått veier/plasser oppkalt etter seg, om vi ser bort fra kongelige personer.

Veien ble omlagt til nedsenket motorvei vest for tidligere trasé fra området DalsveienSolskinnsveien og kantet med støyskjermer 1985–86. Fra en snuplass på nordsiden av veien ved Vinderen og oppover mot Risalléen går blindveien Risstubben.

26. Tidligere adresse for Oslo vei, Smestad driftssentrals anlegg. Her lå tidligere den første Smestad brannstasjon, opprettet 1931, nedlagt da brannstasjonen fikk nye lokaler ved Ullernchausseen 1953–54. En ny Smestad brannstasjon, med adresse Dalsveien 1 ble bygd her. innviet i 2011.