Smestad brannstasjon

Smestad brannstasjon, Dalsveien 1, bydel Vestre Aker, ligger like ved Ring 3 (Store Ringvei) øst for Smestadkrysset. Dette er den tredje i rekken av brannstasjoner på Smestad, og ligger der den første lå, ved det som før var krysset Ring 3/Dalsveien. Smestad brannstasjon er en bistasjon, en liten kombinert brann- og ambulansestasjon, åpnet sommeren 2011. Den er døgnbemannet med vaktlag på 4–6 personer, har diverse kjøretøyer, slangevaskeri, vaskehall og et lite bilverksted. Ambulanstjenesten her dekker Oslo vest og deler av Bærum. Stasjonen er oppsatt med mannskapsbil, tankbil, krokløftbil, ATV og Argo (en amfibiebil som også kan brukes på jernbaneskinner).

Historikk

Den første Smestad brannstasjon ble opprettet 1931. Den lå opprinnelig i det daværende Aker og var Akers hovedbrannstasjon. Den andre Smestad brannstasjon lå i Ullernchausseen 26. Den var en stor stasjon på to etasjer, hadde et karakteristisk nietasjes slangetårn og en stor gymnastikksal (ark. Byarkitektens kontor). Den ble påbegynt i 1947, og skulle være Akers nye hovedbrannstasjon, men på grunn av forhandlingene i forbindelse med kommunesammenslåingen ble arbeidene stanset i 1948, og brannstasjonen stod ikke ferdig før i 1954, den var da Europas mest moderne brannstasjon. Som dagens brannstasjon var også denne en bistasjon som dekket et stort område – fra Frognerparken til Sognsveien og helt til bygrensen mot Bærum i vest. Den hadde til en hver tid en bemanning på 5 mann, ved brannmelding hit kjørte én bil, slangebilen, ut, den fikk så assistanse fra Briskeby brannstasjon eller hovedbrannstasjonen.

Stasjonen ble i 2010 vedtatt revet på grunn av setningsskader og slitasje, og den ble revet i 2013. I 2015 åpnet Smestad gjenbruksstasjon på tomten.

Smestad brannstasjon fotografert i 2021. Foto: Aslak Malmåsen