Smestadkrysset

Smestadkrysset i begynnelsen av 1950-årene. I forgrunnen Sørkedalsveien, til høyre Ullernchasséen med forretningsgården til venstre. Foto oslo Museum / Creative Commons

Smestadkrysset, toplanskryss i bydel Ullern, som fører Ring 3 (Store Ringvei) i tunnel under det lysregulerte krysset Sørkedalsveien/Viggo Hansteens vei/Ullernchausséen og under Røabanens og Kolsåsbanens linje.

Inntil veitunnelen stod ferdig i desember 1983, gikk trafikken langs Ring 3 over Smestadkrysset, som da var et vanlig lyskryss, og en av de verste flaskehalsene i de vestlige bydeler.

Ved krysset, i Sørkedalsveien 61, ble det 1933–34 bygd en forretningsgård kalt Handelssentralen. Den hadde postkontor og diverse dagligvarebutikker i første etasje og restauranten Bakkekroen i annen etasje. Arkitekt var Peder Hofflund. På den andre siden av Ring 3 kom en MIL-bensinstasjon. Diagonalt over krysset for Bakkekroen, i Ullernchausseen 1, kom noen år senere en forretningsgård. Den var opprinnelig på én etasje med underetasje samt en boligdel på tre, og tegnet av Nicolai Beer. Her var tidligere Smestad Trikot- og Manufagkrurforretning, Smestad Bok- & Papirhandel, etablert 1939, kolonialforretning, fisk og vilt-forretning og Petit konditori. Forretningene i disse to gårdene gjorde at Smestadkrysset i mange år var et lite butikksentrum. Anleggsarbeidene i forbindelse med byggingen av det nye, planfrie Smestadkrysset 1981/82 førte til at en rekke av butikkene, blant annet bokhandelen, fikk en så stor omsetningssvikt at de fikk problemer med å fortsette.

Bakkekroen drives fremdeles, men de opprinnelige butikkene er erstattet av en 7-eleven-butikk og et begravelsesbyrå. Bensinstasjonen, som senere ble en BP-stasjon, er revet og nybygd. Den var først Norol-stasjon, så Statoil-stasjon og er nå en stor Circle K-stasjon. I Ullernchausseen 1, som er påbygd én etasje, er nå bunadbutikken Norske Bunader.