Ring 3

Ring 3 på Nydalsbroen over Akerselva. I bakgrunnen blokkene i Betzy Kjelsbergs vei. Foto: Astrid Des Rosiers/Oslo Byleksikon

Ring 3, også kalt Store Ringvei, er Oslos ytre ringvei. Den ble stukket ut i 1945 og er siden mye utbygd. Ring 3 går fra Ryen, fortsetter gjennom Bryn, Økern, Sinsen, Storo, Tåsen, Ullevål, Smestad og Ullern, før den gjennom Granfosstunnelen knyttes til E 18 ved Fornebukrysset. Fra Ryen til Ulvenkrysset er den en del av E 6, fra Ulven til Bærums grense er den rv. 150.

Ring 3 er byens viktigste fordelingsåre for biltrafikk og har kryss med de større radialveiene som går ut av indre by. Sinsenkrysset, som er kryss med rv. 4 (Trondheimsveien), er Norges mest trafikkerte veikryss med om lag 100 000 kjøretøyer hver dag.

Ring 3 har følgende navn: Adolf Hedins vei (ManglerudStrømsveien), Hjalmar Brantings vei (Teisen–Økern), Dag Hammarskjölds vei (Økern–Sinsen), Storoveien (Sinsen–Storo), Rolf Wickstrøms vei (Storo–Nydalsbroen), Kaj Munks vei (Nydalsbroen–Ullevål stadion), Torgny Segerstedts vei (Ullevaal StadionSlemdalsveien), Viggo Hansteens vei (Slemdalsveien–Smestad), og Ullernchausséen fra Smestad til Lilleaker.

Innenfor Ring 3 finnes Ring 2 (også kalt Kirkeveiringen) og Ring 1 (tidligere kalt Ibsenringen).

Historikk

Ring 3 ble planlagt i 1934 gjennom generalplanen for Oslo–Aker–Bærum. Traseen ble stukket ut i 1945. Den har siden vært gjenstand for sterk utbygging. Alle kryss var opprinnelig i ett plan, men de fleste er siden utbygd med tunneler, blant annet ved Bryn (1969), Smestad (1983), Ullern (1992), Storo (1994), Tåsen (1999) og Løren (2013). Flere er bygd med midler fra Oslopakkene. Den nåværende Nydalsbroen over Akerselvas dalføre er fra 1986. Granfosstunnelen åpnet i 1992.