Ring 3

Ring 3 fotografert i Nydalen med blokkene i Betzy Kjelsbergs vei i bakgrunnen. Foto: Astrid Des Rosiers/Oslo Byleksikon

Ring 3, riksvei med nummer rv. 150 (fra Ulvenkrysset), kalles også Store Ringvei, Oslos sentrale ringveissystem, knytter sammen E 6 sørfra ved Ryen med E 6 nordfra og E 18 mot Drammen ved Lysaker.

Veien ble etablert ved generalplanen for Oslo–Aker–Bærum i 1934. Veien ble stukket ut 1945. Veien fra Ryen til Ulvenkrysset er del av E 6, fra Ulven til Bærums grense heter den rv. 150. Den begynner på Ryen, fortsetter over Bryn, Økern, Sinsen, Storo, Tåsen, Ullevål, Smestad og Ullern før den gjennom Granfosstunnelen knyttes til E 18 ved Fornebukrysset. Veien har følgende navn regnet østfra: Adolf Hedins vei (ManglerudStrømsveien), Hjalmar Brantings vei (Teisen–Økern), Dag Hammarskjölds vei (Økern–Sinsen), Storoveien (Sinsen–Storo), Rolf Wickstrøms vei (Storo–Nydalsbrua), Kaj Munks vei (Nydalsbrua–Ullevål stadion), Torgny Segerstedts vei (Ullevål stadion–Slemdalsveien), Viggo Hansteens vei (Slemdalsveien–Smestad), og Ullernchausséen fra Smestad til Lilleaker.

Veien fungerer som fordelingsåre med kryss med de viktigste radialveier i byen. Veien har vært under sterk utbygging, og det er bl.a. bygd tunneler ved Ullern (1992), Smestad (1983), Tåsen (1999), Storo (1994) og Løren (2013), flere bygd med midler fra Oslopakkene, og Bryn (1969), samt en rekke utbygginger av veikryss i flere plan.