Granfosstunnelen

Granfosstunnelen, Lilleaker, bydel Ullern, to tunneler på Ring 3 (Store Ringvei) som knytter Ring 3 ved Ullern kirke til E 18 ved Fornebu. Granfosslinjen ble åpnet for trafikk 1992 og er 2,9 km lang, herav 2,1 km i to tunneler (Lysaker–Mustad og Mustad–Ullern kirke), hver med to løp. Mellom de to tunnelene er det av- og påkjøring fra Lilleakerveien ved Møller Bil Oslo Vest og CC Vest. Tunnelen ble bygget med midler fra Oslopakke 1.