Lilleakerveien

Lilleakerveien, Lilleaker, bydel Ullern, fra Drammensveien til Vækerøveien. Navn 1904 etter Lilleaker gård. Til 1988 gikk veien helt frem til (den daværende) Bærumsveien, denne delen er nå en del av Ullern allé. Stor byggeaktivitet i veiens nedre del mot Lysakerleva i de senere år. Fra Lilleakerveien til Bestumveien går Haråsveien, til Sollerudveien går Ombergveien og til Ørakerveien går Ørakerfaret.

Bygninger m.m.:

2. Her lå tidligere Lysaker kemiske Fabrik, et par av bedriftens gamle bygninger er bevart, ellers hovedsakelig nyere næringsbygg.

6. To kontorblokker oppført 2000–02 (ark. Torstein Ramberg) i fem og sju etasjer, samt kontorblokk (nr. 6 c-d) med halvsirkulært plan oppført samtidig og med samme arkitekt.

8. Kontorblokk oppført 1999 (ark. Link AS) i seks etasjer og inntrukket toppetasje.

10. Kontorblokk oppført 1997 (ark. Link AS) i fem etasjer.

16. Kjøpesenteret CC Vest og Škoda Møller Bil Oslo Vest.

16–22. Her lå arbeiderboliger oppført omkring 1880 for arbeiderne ved O. Mustad & Søns fabrikker ved Lysakerelva. Toetasjes trebygninger med nordvendt svalgang. Nr. 22 brant ned 1990. To av de gamle arbeiderboligene var tenkt flyttet, men har fått stå (nr. 26ap).

20–22. Møller Bil Oslo Vest, bilforretning, verksted- og servicesenter for Volkswagen og Audi, bygd som to separate bygninger på et lokk over Granfosstunnelen med til sammen 26 000 m2 gulvflate (ark. Lund Hagem Arkitekter). Firmaet flytt hit fra Skøyen i 2015. Adkomst både via avkjøring fra Ring 3 i Granfosstunnelen og fra Lilleakerveien.

23. Forretningsgård bygd for Lysaker Handelsforening i 1897. Handelsforeningens utsalg ble i 1950 Oslo Samvirkelag avd. 17, flyttet 1961 til nye lokaler i nr. 32. Nå drives en rekke virksomheter i gården, bl.a. Kaktus Mat og Vinhus.

26a–h og j–p. «Øvergård» og «Nygård», de to siste arbeiderboligene Mustad fabrikker bygde mot slutten av 1800-tallet. Øvergård hadde ti leiligheter hvorav halvparten hadde to rom og kjøkken, de øvrig fem hadde ett rom og kjøkken (32 m²). Nygård, som ble oppført senere hadde 14 leiligheter, alle på ett rom og kjøkken. En av leilighetene (26e) er tilbakeført av Mustad eiendom til slik den så ut i 1890-årene. I den lille leiligheten på 32 m² bodde det to voksne og 7–8 barn.

29. Lilleaker bad.

30. Schlägergården.

32. Forretningsgård fra 1961, hit flyttet samvirkelaget fra nr. 23 da gården stod ferdig, nå Coop Prix.

34. En stor, toetasjes trebygning med sveitserveranda. Her bodde den jødiske forretningsmannen Isak Krupp (f. 1905), gift med Rachel (f. Rotschild 1907), kontordame i Utstyrsmagasinet i Rådhusgata 24. De hadde en liten sønn, Jan Larry (Lasse, f. 28. juli 1942). De ble alle tre deportert med Donau 26. november 1942. Like etter ankomsten til Auschwitz 1. desember ble Rachel og lille Lasse drept i gasskammer. Isak døde 22. januar 1943. Utenfor huset er det satt ned tre snublesteiner i fortauet til minne om dem. Også Isaks far og fire søsken omkom i Auschwitz. Stikkveien inn til Øraker skole fikk 2019 navnet Lasse Krupps vei.

48. Tidligere Lilleaker (Øraker) bedehus.

49b. Lilleaker skole.

60. Øraker skole. Øraker idrettshall.

60a. Et lite hus som tidligere tilhørte en barnepark, nå kalt «Kahytten» og brukt som møtelokale for 2. Bestum Sjøspeidergruppe. I sommerhalvåret møtes sjøspeiderne på Sollerudstranda eller i de to seilbåtene speidergruppen har.