Lilleaker skole

Lilleaker skole, Lilleakerveien 49b, barneskole (1–7), opprettet 1882; kretsen omfattet Øraker, Lilleaker, Vækerø og Ullern. Ny skolebygning i mur 1900, bygd etter samme plan som Grorud og Bryn skoler (ark. Harald Bødtker). Skolehagen startet i 1907 av Jacob Vaage, fram til 2009 var Hullbergmyra skolehage for skolene Bestum og Lilleaker. Har fra 2021 inngått samarbeid med Lilleaker Folkets Hus om å dyrke deler av deres areal som nå er opparbeidet til skolehage. Skolebad, det første i Aker, ble anlagt 1908. Skolen utvidet med et nytt tilbygg 1937–40.

Skolen ble kort etter 9. april 1940 rekvirert av tyskerne. Her var en Marine Ersatzabteilung, som blant annet benyttet en del av lokalene til en radio-, lytte- og peilestasjon. Ved skolen ble det også oppført en brakke, antagelig en garasjebrakke. Rundt skolen var det gravd ned landminer. 17. oktober 1944 skjedde en voldsom eksplosjon i skolebygningen, noe som resulterte i at hele den nyeste delen av skolen ble ødelagt. Lenge har det vært ukjent hva som var årsaken til eksplosjonen; det har bl.a. vært antatt at det var tysk ammunisjon som eksploderte, men i en rapport fra Milorg D 13311, som nå er blitt kjent, går det frem at eksplosjonen skyldtes en sabotasjeaksjon utført av Milorgjegeren Per Pettersen fra Lilleaker og en tysk antinazistisk soldat. To kasser med sprengstoff og tidsinnstilte tennmekanismer ble plassert inne på to toaletter i skolebygningen og detonert en tid senere. Til alt hell ble ingen drept eller skadet i eksplosjonen. Bygnings- og reparasjonsarbeider foregikk så sent som i februar 1945, da også en kompressor ble reparert. Brakken ble solgt i mars 1946. Først i 1947 var skolebygningen ferdig gjenoppbygd.

På 2000-tallet ble skolen rehabilitert og nybygg oppført. Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie omkring 1920 og 1960 (nærmere 400 elever på begge tidspunktene). Skolen hadde 379 elever i skoleåret 2022/23.

Lilleaker Skoles Musikkorps ble stiftet 21. jan. 1909. Rent guttekorps frem til 1958, spilte bl.a. ved Jubileumsutstillingen på Frogner 1914. Skolens aula brukes til øvelser av Lilleaker Janitsjar.