Ullern (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Ullern, sogn og boligstrøk i ytre by vest. Sognet ble utskilt fra Vestre Aker 1906, Røa med Sørkedalen fraskilt 1957 og Skøyen med Bygdøy fraskilt 1984. Boligstrøk ligger mellom Røa, Bestum, Lilleaker, Smestad og Skøyen, i bydel Ullern og har navn etter Ullern-gårdene. Ullern kirke innviet 1903, Bestum skole i 1921. Ullern idrettsplass kommunalt anlegg fra 1922. Det Norske Radiumhospital åpnet 1931. Ullern videregående skole kom i gang 1931. Av boligområdene utgjør villastrøk størst areal, men det finnes også høyhus, boligblokker, terrassehus og rekkehus. Stoppested på Lilleakerbanen. Blokkajordet har idrettsanlegg og friarealer.