Blokkajordet

Blokkajordet, tidligere jorde, nå med tennisanlegg, mellom Ullern kirkegård og Furulundsveien, sørøst for Ullernchausséen. Navnet har ikke noe sikkert belegg, men det kan komme av flyttblokker, steinblokker som ble liggende igjen da isbreene trakk seg tilbake. Tennisanlegget ble anlagt her av Bestum IF i 1948, til 1992 hørte det til Ullern IFs tennisavdeling Denne avdelingen etablerte seg som egen klubb, Ullern Tennisklubb, i 1992, og banene har siden da tilhørt denne klubben.