Ullern kirkegård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Ullern kirkegård, parti fra vest. 2020. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo Byleksikon

Ullern kirkegård, Ullernveien 28. Areal 70 daa. Den ble innviet sammen med kirken 1903 på ca. 20 daa av Ullern gårds grunn. Senere utvidet flere ganger, men redusert noe da Ullernchausséen ble utvidet i 1960-årene. Senest utvidet 2004. På kirkegården er det anlagt en liten minnelund.

Ullern gravkapell tatt i bruk 1937.

Et minnesmerke over falne i menigheten under krigen 1940–45, utført av billedhugger Nic. Schiøll, ble avduket av kong Haakon 15. juni 1947. Navnene på de falne står på en minnetavle som er oppsatt i våpenhuset i kirken.