Ullernveien

Ullernveien, Ullern, bydel Ullern, fra Bestumveien til Ullernchausséen. Eldre veinavn, offisielt vedtatt 1917.

28. Ullern kirkegård.