Ullern gravkapell

Ullern gravkapell fotografert i 2020. Foto: Sylvi Panjwani

Ullern gravkapell, kapell innviet 10. oktober 1937 av biskop Berggrav. Plassert i ytterkanten av Ullern kirkegård (kommunearkitekt Georg Jens Greve) ved siden av Ullern menighetshus. Det ble også prosjektert krematorium i tilknytning til kapellet, men dette ble ikke realisert. Det prosjekterte krematoriet er bakgrunnen for nisjene i kapellveggen. De var tenkt som plass for urner.

Alterbildet er et freskomaleri som forestiller Det evige liv, malt av arkitektens bror Bernhard Greve og ferdigstilt 1941 og overlevert kommunen 26. februar samme år. Midtmotivet er Kristus som åpenbarer seg i skyen omgitt av engler. Nedenfor er engler steget ned til jorden med hyrdestaver stillende seg beskyttende om katafalken med båren. I sidefeltene bibelske vitner om evig liv.

Bernhard Greve vant også konkurransen om utførelse av de tre medaljongene på fasaden mot nord, men bare midtpartiet med engelen ved den tomme Jesu grav ble støpt i 1944, satt på plass og avduket 19. mars 1948. Den er utført i terrakotta med kraftige farger og dyp relieff, og var med sin diameter på 1,24 m datidens største keramikkarbeid utført i Norge. De planlagte side-medaljongene med kvinnene og de to disipler på vei til graven ble det ikke penger til å fullføre.

Kapellet har ca. 125 plasser. Galleri med orgel.