Ullern kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Ullern kirke fotografert vinteren 2013 med en del av kirkegården på vestsiden i forgrunnen. - Foto onkel IB / Creative Commons

Ullern kirke, Holgerslystveien 22, ligger høyt og fritt sør for Ullernchausseen, like ved Bestum skole. Den hvitkalkede, nyromanske kirken med sitt sentraltårn med pyramidetak kan sees fra store deler av byen, og er et markant landemerke.

I 1900 bevilget Aker herredstyre penger til bygging av kirke på Ullern, på en tomt på eiendommen Holgerslyst skjenket av hoffsjef Herman Severin Løvenskiold. Aker formannskap ga samme år bygningssjef Harald Bødtker i oppdrag å utarbeide tegninger. Den 3. juni 1903 ble den nye kirken innviet av biskop dr. A. Chr. Bang. Ullern sogn ble opprettet i 1906 og hører i dag til i Vestre Aker prosti.

Kirken er bygd som en korskirke i nyromansk stil, orientert øst-vest etter gammel kirkeskikk. Den er oppført av murstein med pussede, hvitkalkede veggflater. Et kraftig, firkantet tårn med tre vinduer på hver side dominerer det anselige kirkebygget. I tårnet er anbrakt tre klokker, levert fra Olsen & Søn, Nauen. Kun kirkens navn og støpefirma på klokkene. Kirken har 900 sitteplasser.

Fra første stund fikk Ullern kirke rike gaver. Ved hovedinngangen er det et vakkert bronserelieff med motivet Jesus velsigner de små barn, utført av Wilhelm Rasmussen. Relieffet er en gave fra frk. Agnes Løvenskiold. Et relieff av Anders Svor fremstiller Kristus i Getsemane. Korets apsis er dekket av et praktfullt veggmaleri utført i al secco av Eilif Peterssen – en gave fra statsminister Carl Otto Løvenskiold og frue. Frisene under kormaleriet er utført av Domenico Erdmann. Alteret står fritt under en bysantinsk baldakin som bæres av fire søyler av italiensk marmor. Den er skjenket av familien Hassel. Kormaleriet ble ferdig i 1909. Kirkens inventar, stolrader, prekestol og galleribrystning er laget i furu og var opprinnelig malt som imitert eiketre. I de store vinduene i søndre og nordre korsarm er anbrakt glassmalerier, tegnet av arkitekt Gabriel Kielland. De har motiver med Kristus og evangelistene. Kirkesølv og krusifiks tegnet av Ola Geelmuyden. Kirketekstiler ved Marit Lislerud, og en tegnet av Håkon Christie.

I årene 1939–41 gjennomgikk Ullern kirke en fullstendig oppussing og reparasjon. Ved innsamlede midler ble dåpssakristiet i 1939 innredet til kapell og innviet av prost Ivar Holsvik. I sakristiet henger malerier av kirkens tidligere prester. Kirken var ikke beslaglagt av tyskerne under krigen, men de fikk den malt grå, slik at den vanskeligere skulle kunne sees fra luften. I 1947 ble våpenhuset satt i bedre stand og fikk minneplate over krigens ofre avduket av kong Haakon VII. I 2016 supplert med en minneplate over den jødiske familie fra Ullern som også ble krigens offer.

Kirkens orgel er et mekanisk orgel med 34 stemmer, produsert ved Åkerman & Lund orgelbyggeri 1987.

Rundt kirken ligger Ullern kirkegård, og syd for kirken er Ullern gravkapell og Ullern menighetshus.