Holgerslystveien

Holgerslystveien, BestumUllern, bydel Ullern, fra Vækerøveien til Ullernveien. Oppkalt 1907 etter løkkeeiendommen Holgerslyst.

Bygninger m.m.:

9. Halvannen etasjes sveitservilla fra 1899, antagelig oppført av og for byggmester J. E. Johannesen. 1914 kjøpt av sognestyret for bruk som prestebolig. Første beboer etter dette var dikterpresten Jonas Anton Dahl (1849–1919).

18. Bestum skole.

25. Stor klassisistisk nybarokk murvilla oppført 1918 for premierløytnant og direktør Carl Paaske (1890–1970) (ark. Henrik Halding). Paaske ledet bilimport- og kjølemaskinfirmaet Nash Kelvinator i Haxthausens gate 3 og i Automobilhuset i Bygdøy allé 23. Han hadde i mange år hverv i bilbransjeorganisasjoner, bl.a. var han i flere perioder formann i Automobilimportørenes forening.

22. Ullern kirke.