Ullern Tennisklubb

Ullern Tennisklubb, tennisklubb stiftet 19. februar 1992. Klubben har fem baner og klubbhus på Blokkajordet, sør for Ullern kirkegård, Furulundsveien 15. I 2010 hadde klubben ca. 500 medlemmer.

Klubben har sitt utspring i Bestum Idrettsforening, der den ble en egen avdeling i 1931. Baneanlegget på Blokkajordet ble innviet i 1948. Da Bestum IF og Lilleaker Turnforening i 1971 ble slått sammen med Liull, ble Bestums tennisavdeling en egen avdeling i Ullern IF. I 1992 etablerte så denne avdelingen seg som en egen klubb. .