Lilleaker (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Lilleaker, nærings- og boligområde øst for Lysakerelva mellom Øraker, Ullern og Sollerud, bydel Ullern; navn etter Lilleaker gård. Langs Lysakerelva er det et større industri- og næringsområde med en lang historie. Den tradisjonelle industrien er nå erstattet for det meste av annen næringsvirksomhet. Forretningssenteret CC Vest åpnet 1989 i de gamle lokalene til Mustad fabrikker. Lysaker næringspark. Bilfirmaet Møller Oslo Vest med to separate bygg for henholdsvis Volkswagen og Audi ligger på et lokk over Granfosstunnelen, innviet 2015.

Strøket har villabebyggelse etter utparselleringer fra 1870-årene. Lilleaker fikk skole 1882. Lilleaker Folkets Hus åpnet 1905. Lilleakerbanen åpnet 1919 og har holdeplass der den krysser Lilleakerveien. Gang- og sykkelbro over Lysakerelva åpnet 1991. Området Lilleaker Vest i Carl Lundgrens vei er bygd ut av Mustad Eiendom på sørsiden av Lilleakerbanen på vestsiden av Granfosstunnelen. Området har 7 bolighøyblokker med i alt 208 leiligheter,