Øraker (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Øraker, boligstrøk mellom Lysakerelva, Lilleaker og Øvre Ullern, bydel Ullern, navn etter Øraker gård. Den første tettbebyggelsen av småhus (Ørakerbråten) kom fra midten av 1800-tallet. I 1912 ble det kjøpt tomter av kommunen for utparsellering til boligformål. Lilleakerbanen åpnet til Øraker 1919; Øraker var opprinnelig navnet på nåværende Lilleaker stoppested.

Ullern idrettsplass, kommunalt anlegg fra 1922. Øraker ungdomsskole tatt i bruk 1979. Øraker idrettshall og Lilleakerbanen ved skolen.

Øraker borettslag, OBOS-borettslag dannet 1954, rekkehus med til sammen 60 leiligheter, fullført 1952–53 (ark. S. Narve Ludvigsen), adresser til Kvernfaret, Lysehagan og Lyseskrenten.