Røa (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Røakrysset fotografert i 1940. Ved Griniveien ligger Røa Handelshus (Samvirkelaget), i bakgrunnen sees Røa kirke. - Foto Karl Harstad / Oslo Museum / Creative Commons

Røa, sogn og boligstrøk nord for Ullernåsen og øst for Lysakerelva, bydel Vestre Aker, navn etter Rødgårdene. Røa er en flertallsform av Rud, norrønt ruð, rydning; flertallsformen tyder på at gården tidlig ble delt. Dette var tidligere et jordbruksområde som hadde mølle og sagbruk på 1800-tallet, utparsellert fra tidlig på 1900-tallet.

Utbyggingen av boliger skjøt fart i 1920-årene, og området var en etablert forstad da Røabanen kom 1935. Røa kirke ble innviet 1939. Strøket var, og er fortsatt, hovedsakelig bebygd med småhus, men en del rekkehus og boligblokker er oppført etter krigen, Butikksenter ved krysset Griniveien/Vækerøveien, her har det i de senere år skjedd en betydelig fortetning. Vestre skytterlag hadde bane på Røa 1897–1903. Røa idrettsplass, fra 1920-årene, eies av kommunen. Sognet ble utskilt fra Ullern 1957 og omfatter Sørkedalen og den vestlige del av Nordmarka til bygrensen.