Griniveien

Griniveien, Røa, bydel Vestre Aker, fra Sørkedalsveien til bygrensen, over Grini bru og videre vestover i Bærum. Gammel fylkesvei anlagt i 1856, oppkalt etter Grini gård i Bærum. Nå Fylkesvei 168. Sørover fra Griniveien går blindveien Svingen terrasse.

Bygninger m.m.:

1. Et sveitserhus på hjørnet av Sørkedalsveien og et forretningsbygg i mur, med mansardtak, fra 1920-årene. Her holdt Røed Handelsforening til fra grunnleggelsen 1891. Da murbygningen stod ferdig, var det et moderne og tidsmessig forretningsbygg, der man hadde assortert landhandleri og kolonial, kjøtt, mel, bakervarer og fetevarer samt kull og koks.

Senere flyttet handelsforeningen til en funkisbygning på hjørnet av Griniveien og Vækerøveien, mens den gamle eiendommen senere ble brukt til bl.a. møbeltapetsereri og renseri. Handelsforeningen, som var en del av Bærum samvirkelag, ble senere Coop Prix-butikk; den ble nedlagt og bygget revet i forbindelse med byggingen av Sameiet Røatunet (Vækerøveien 214–218/Griniveien 9) 2007–08. Sameiet har 56 leiligheter og bl.a. en Jernia-butikk på hjørnet ved Røa-krysset.

Området ved Røa-krysset, der det ligger mange forretninger, er preget av trafikkproblemer og fortetting. Det har lenge vært et lokalt ønske å få lagt Griniveien i tunnel under Vækerøveien.