Grorud skole

Grorud skole, Grorudveien 4, barneskole (1–7), oppført etter tegninger av kommunearkitekt Harald Bødtker og åpnet 1900 for å avløse den gamle Rommen skole fra 1860; skolene ble drevet parallelt til 1911 da Grorud skole overtok elevene fra Rommen. Da skolen var ny, hadde den åtte klasserom og spesialrom for sløyd og skolekjøkken.

Grorud skole fikk en beliggenhet med utsikt over hele Groruddalen og var en av de første moderne skolebygninger i Aker, bygd i mur og med et monumentalt ytre. Det opprinnelige eksteriøret mistet imidlertid sitt preg ved påbygg i høyden (1913) og i lengden (1923), da den bl.a. fikk gymsal (dagens mediatek). I år 2000 ble bygningen "Paviljongen" revet og erstattet med nytt administrasjonsbygg som i tillegg inneholder klasserom, arbeidsrom for lærere, skolekjøkken mm. Til skoleanlegget hører det også to trehus som opprinnelig var lærerboliger. Disse husene står fortsatt, og er like gamle som selve skolen. Her har elevene i dag undervisning i kunst og håndverk.

Skolen ble rekvirert av tyskerne 21. april 1940 og brukt som kaserne så godt som hele krigen. Undervisningen foregikk bl.a. på Grorud høyere skole, i Grorud bedehus, i Folkets hus, i Losjen og i forsamlingshuset Heimdal. I midten av juni 1945 bodde det fremdeles tyske soldater som ventet på hjemsendelse på skolen.

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1966 (633 elever). Skoleåret 2022/23 hadde skolen 334 elever. En mottaksklasse og én alfabetiseringsklasse. Grorud Skoles Musikkorps ble stiftet 11. feb. 1911. Rent guttekorps frem til 1974.