Rommen skole og kultursenter

(Omdirigert fra Rommen skole)

Rommen skole og kultursenter, Karen Platous vei 31, er et skole- og aktivitetssenter med barne- og ungdomsskole (1–10), åpen barnehage, ulike ungdomsaktiviteter og norskopplæring for foresatte, innviet 2010. Skolen har hatt opptil 770 elever, herav rundt 90 % minoritesspråklige. Skolen har byomfattende spesialgrupper for elever med spesielle behov.

Kultursenteret inneholder viktige tilbud for bydel Stovner, som bibliotek, musikklaboratorium og flerbrukshall for sambruk mellom skole og idrett. Kultursenteret har to scener. Rommen Scene er en moderne teaterscene, som siden 2019 har et samarbeid med Det Norske Teatret. I tillegg benyttets Kultursalen på Nedre Fossum gård, Karl Fossums vei 1.

Rommen flerbrukshall drives av og er hjemmebane for Sveiva Innebandyklubb. Den har spilleflate for basketball, håndball og innebandy.

Historikk

Den første skolen her ble oppført i 1972 (ark. Finn A. Næss). Rommen Skoles Musikkorps ble stiftet 3. april 1973. Rommen skole ble stengt i 2004 og revet i 2008. Rommen skole og kultursenter ble oppført på den opprinnelige tomten (ark. L2 Arkitekter AS) og ferdigstilt 2010.