Fossum gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Fossum, to gårder med gnr. 100 og 101. Navnet kommer av norrønt Forsheimr, sammensatt av foss og heim. Gården var kannikegods på 1600-tallet. I 1662 ble den solgt til Nils Lauritssøn. Fra 1685 har gården vært bondeselveid. I 1757 ble Nedre Fossum, gnr. 101, fradelt. Gården ble etter hvert delt i flere bruk.

1. Øvre Fossum, gnr. 100/1, Fossumveien 81 innkjøring fra Olaus Fjørtofts vei. Tunet med våningshus, stabbur, stor driftsbygning og drengestue fra sluten av 1800-tallet er bevart. Eies av Oslo kommune og benyttes til ridesenter og andre aktiviteter. Våningshuset disponeres av bydel Stovner og brukes som lokalt kulturhus. Gården er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

2. Nedre Fossum, gnr. 101/1, Karl Fossums vei 1, er et bevart gårdstun. Gården ble kjøpt av Nils Lauritssøn 1662, fra 1833 i slekten Fossums eie. Det var gårdsdrift her helt til 1966 da Oslo kommune eksproprierte hele området, men bygningene på gården med tomtearealet rundt fikk stå. I 1999 kjøpte Stovner bydel hele eiendommen. Gårdsanlegget er i god stand, men låven ble revet 2007. En ny låve ble oppført 2008, den inneholder barnehage, helsestasjon og kultursal.