Sollerudveien

Sollerudveien, SollerudLilleaker, bydel Ullern, fra Lilleakerveien til Vækerøveien. Navn 1917 etter Sollerud gård. Fra Sollerudveien til Bestumveien går Kirkehaugsveien og til Jonas Dahls vei går Ålmoveien.

25. En toetasjes trevilla med mansardtak. Her bodde doktor Rolf Bache (1891–1944) som var lege i området og på Ullern gamlehjem. 25. november 1944 ble han arrestert av Gestapo i sitt hjem. Huset ble endevendt før de kjørte ham til Victoria terrasse. Etter forhør ble han kjørt utover Drammensveien et stykke sør for Skøyen, der han ble beordret ut av bilen og skutt. Veien som går fra Sollerudveien ved Jonas Dahls vei har fått navnet Doktor Baches vei.