Sollerud gård

(Omdirigert fra Sollerud (gård))

Sollerud, gård med gnr. 9/1, Drammensveien 290. Navnet kommer av norrønt Sǫrlaruð, en sammensetning med mannsnavnet Sǫrli. Gården var krongods inntil 1646. Den var bondeeid fra 1741 til 1820. Fra Sollerud kunne man få fergeskyss over Lysakerelva. Hovedbygningen er en pusset teglsteinsbygning i klassisistisk stil, oppført av lege Carl Rustad i 1871 (ark. H. E. Schirmer). Siden slutten av 1970-årene har Sollerudstranda skole disponert Sollerud og naboeiendommen Frantzebråten.