Lilleaker gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Lilleaker, gård med gnr. 10/1, Vækerøveien 42. Gården ble omkring 1770 bortforpaktet fra Øraker til Jens Lorentz Flor. 1785 overtok Peter Collett d.y. (1757–92) forpaktningen, og etter hans død satt Karen Collett igjen med forpaktningen. Karen Collett deltok ivrig i Det dramatiske Selskab og hadde et romantisk gemytt. På Lilleaker gav det utslag i anlegg av park og bygging av en eremitthytte. Ruiner av eremitthytta er bevart i Ullernchausséen 99. Ved manntallet i 1801 oppføres Lilleaker som egen gård. I 1851 ble Øraker delt og Lilleaker ble solgt til lærer Erik Botolfsen, gården har siden vært i familiens eie. Jordveien er utparsellert, men tunet er bevart, bl.a. med våningshus fra omkring 1750, senere på- og ombygd i sveitserstil. Gården er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.