Tåsen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Tåsen, boligstrøk mellom Sogn og Nydalen, bydel Nordre Aker, har navn etter Tåsen-gårdene. Utbyggingen av det gamle jordbruksområdet til boligstrøk tok til for alvor i begynnelsen av 1920-årene. Tomter ble solgt av kommunen og Akersbanerne gav villabebyggelsen omkring Tåsen terrasse. Tåsen hageby ble til som et egnehjem-tiltak omkring nedre strekning av Tåsenveien.

Under okkupasjonen hadde tyskerne en brakkeleir med øvelsesfelt ved Rektorhaugen, og i dette området ble det reist boligblokker og rekkehus i 1950- årene. Tåsen skole (barneskole) åpnet 1916, flere ganger utvidet. Sognsvannsbanen ble åpnet til Tåsen 1934. 24. februar 1992 skjedde en alvorlig ulykke ved stasjonen, idet et T-banetog kolliderte med en gravemaskin som arbeidet i skinnegangen. En kvinne ble drept og 12 mennesker skadd. 1993 ble stasjonen flyttet til oversiden av Ring 3 (Store Ringvei). Tåsen aldershjem (ark. Knut Knutsen) oppført 1937–41. Ved krysset Kaj Munks vei/Tåsenveien ligger Darre Jenssens plass med et krigsmonument. Tåsensenteret med torg og diverse butikker åpnet 1963, innebygd i 1980-årene. Tåsentunnelen på Ring 3 mellom Nydalsbrua og Berg åpnet 1999.