Rektorhaugen

Rektorhaugen, Tåsen, bydel Nordre Aker, fra friområdet nord for Kaj Munks vei til snuplass ved krysset Nordbergveien/Ring 3 (Store Ringvei). Navn 1951 etter haugen på friområdet, enten etter Hans Lødrup (1876–1951), rektor på Berg skole, eller en forvanskning av rett-or, dvs. treslaget or. Hovedsakelig blokkbebyggelse fra 1950-årene.