Tåsen terrasse

Tåsen terrasse, Tåsen, bydel Nordre Aker, fra Rolf Wickstrøms vei (Store Ringvei) nordvestover til Havnajordet. Blindvei i begge retninger, innkjørsel fra Tåsenveien. Oppkalt 1928 etter Tåsengårdene.