Havnajordet

Havnajordet, stort, åpent friområde på Korsvoll, ca. 75 daa. Før annen verdenskrig var området ca. 10 daa større og skogbevokst. Carl Kjelsens vei, som nå krysser området og deler det i en øvre slette og en bratt bakke nedover mot Østhorn, var den gang ikke lagt over området. Fra Carl Kjelsens vei er det fin utsikt utover byen.

Området tilhørte tidligere for det meste Nordre Tåsen, mens en smal del i vest tilhørte Berg. På vestsiden av jordet går Svenskemuren nordover. Under krigen anla tyskerne et luftvernbatteri på toppen, se Tyskertoppen og Korsvolltoppen.