Svenskemuren

Svenskemuren, en steingard som har markert grensen mellom Nordberg gårds utmark og omliggende eiendommer. Navnet kommer av at den skal være bygd av svenske krigsfanger i krigsårene fra 1807. Hvorvidt den faktisk er bygd av svenske krigsfanger, vet vi ikke, men i følge tradisjonen skal krigsfanger ha vært med under byggingen i 1808.

Muren som er godt synlig på vestsiden av Havnajordet nord for Carl Kjelsens vei, går nordover og bøyer av mot Svartkulp. I området her er muren best bevart. En vestlig del som gikk sørover fra Svartkulp og vest for Nordberg kirke, er dårlig bevart, men deler av den kan sees enkelte steder. Muren er regulert til bevaring.