Tåsen hageby

Tåsen hageby, boligområde på vestsiden av Tåsenveien fra Løvåsveien sørover til Jutulveien og Spångbergveien nord for Ullevål sykehus. Bebyggelsen består hovedsakelig av to- og firemannsboliger i tre. Tåsen hageby ble til som et egnehjem-tiltak, ved utparsellering av tomter fra Søndre Tåsen gård i 1920-årene. Byggingen startet 1920 med Taasenløkkens byggeselskap (Spångbergveien og Jutulveien), senere kom prosjekter fra en rekke byggeselskap og enkelte privatpersoner frem til 1926, da strøket var så godt som ferdig utbygd. Gjennom området fra Voldsløkka og vestover ligger et grøntområde, som lenge var båndlagt med tanke på anleggelse av en ringjernbane (Ringbanen) fra Bestum til Grefsen. På nordsiden av dette området går Claus Borchs vei, på sørsiden Bredo Stabells vei.