Claus Borchs vei

Claus Borchs vei, Tåsen, bydel Nordre Aker, fra Ugleveien til Tåsenveien i Tåsen hageby. Oppkalt 1926 etter Claus Pedersen Borch (1689–1760), en «velagtet Mand» på Sagene, medlem av Akers første skolekommisjon 1745–59. Småhusbebyggelse i tre fra 1920-årene.

19. Læringsverkstedet Tåsenløkka barnehage fra 2015. På dette området lå det fra begynnelsen av 1960-årene boligbrakker opprinnelig bygd som hybelhus for ansatte ved Rikshospitalet, de ble revet i forbindelse med oppføringen av barnehagebygget.