Ringbanen

Ringbanen, navn på flere prosjekter.

  1. For Ringbanen på T-banen, se T-baneringen.
  2. Ringbanen var også navn på den planlagte, men aldri realiserte jernbanestrekningen fra Grefsen over Voldsløkka og Majorstuen til Bestum. Flere steder er deler av den båndlagte traseen fremdeles synlig som i grøntområdet gjennom Tåsen hageby og Collettløkka samt skogholtet med gangvei fra Sognsveien til Blindernveien.