Collettløkka

Collettløkka, friområde mellom Nedre Ullevål og Ullevålsalléen, bydel St. Hanshaugen, oppkalt etter John Collett (1758–1810), eier av Store Ullevål gård. En tredjedel av området i sørvest opptas av «Collettløkka barnehage». Området var tidlere en del av det båndlagte området der man hadde planer om å anlegge Ringbanen fra Bestum til Grefsen.