Jutulveien

Jutulveien, Ullevål HagebyTåsen, bydel Nordre Aker, fra Damplassen til Uelands gate. Den øverste delen av veien går gjennom Ullevål hageby, den nedre gjennom søndre del av Tåsen hageby med trehusbebyggelse fra 1920-årene. Navnsatt 1921.

17. Ballangrud barnevernsenter og Barnevernets akutt- og utredningssenter. 1994–2007 drev Barnevernet i Oslo Ballangrud skole ved Ballangrud ungdomshjem i Lunner. Etter å ha blitt drevet i to år av Oppland fylkeskommune. ble skolen nedlagt i 2009. Skolen hadde rundt 20 elever, klassetrinnene 7–10.