Ballangrud skole

Ballangrud skole, Lunner, tidligere skole tatt i bruk i 1994 (ark. Amund Riseng). Ballangrud skole var skolen ved Ballangrud ungdomshjem, som tilhørte Barnevernet i Oslo, fra 2007 Oppland fylkeskommune. Nedlagt 2009. Skolen hadde om lag 20 elever, klassetrinnene 7–10.

Ballangrud barnevernsenter er navnet på barnevernsenteret ved Ullevål sykehus (Jutulveien 17).