Bredo Stabells vei

Bredo Stabells vei, Tåsen, bydel Nordre Aker, fra Jutulveien til Tåsenveien i Tåsen hageby, oppkalt i 1920-årene etter odelstingspresident, redaktør og banksjef Adolf Bredo Stabell (1807–65), ordfører i Aker 1839–43 og 1847–59. Småhusbebyggelse i tre fra 1920-årene