Tåsentunnelen

Tåsentunnelen, del av Ring 3 (Store Ringvei) mellom Nydalsbroen og Berg, anlagt 1997–2000. Hovedløpet på Ring 3 åpnet 1999 og er totalt på 1370 m. Tunnelen ble bygget med midler fra Oslopakke 1.