Sogn (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Sogn, boligstrøk nord for Ullevål, bydel Nordre Aker. Det er anlagt på Sogn-gårdenes grunn og utbygd med villaer under og etter anlegget av Sognsvannsbanen 1934. Kommunale tomtekjøp og utparsellering ved Akersbanerne. Området som kalles Sogn Haveby, er egentlig ikke en hageby, men et villaområde. Det ble hovedsakelig utbygd 1935–41, på begge sider av Sognsvannsbanen mellom Tåsen og Holstein og sørover.

Hovedvekten av Oslos studentboliger finnes her: Sogn studentby, Kringsjå studentby og Fjellbirkeland studentby. Her er også Norges idrettshøgskole og Toppidrettsenteret. Grunnskoler i bydelen er Tåsen, Korsvoll og Kringsjå og Berg (barneskoler) og Nordberg ungdomsskole. Videregående skole er Blindern videregående skole, der yrkesskolen holdt til tidligere. I bydelen finnes hagekoloniene Sogn og Solvang.