Solvang Kolonihage

Fra Solvang Kolonihager på vinteren i 2006. Foto: Hege Øygaren / Creative Commons

Solvang Kolonihager, Sognsveien, bydel Nordre Aker, mellom Blindern videregående skole og Nordmarka, på begge sider av Nordbergveien. Kolonihagen er på et område som tidligere var gården Vestre Sogns grunn, drevet fra 1929. Gården Vestre Sogn ble drevet av Renholdsverket og overført til Leiegårdsadministrasjonen for å utlegges til kolonihager.

Solvang er Oslos nyeste og største kolonihage. Fra starten besto Solvang av fire avdelinger med ca. 500 parseller, i dag (2024) 549 parseller fordelt på 5 selvstyrte avdelinger (med hhv. 113, 141, 153, 97 og 45 parseller), hver av dem drevet som en selvstendig kolonihage med hvert sitt styre samt et fellesstyre. Anlegget var utarbeidet av landskapsarkitekt og bygartner Marius Røhne og regnes som et av de fineste i Norden. Parsellene var større enn i de øvrige kolonihagene. Allerede fra starten var det lov å oppføre hytter på ca. 20 m2, hvor overnatting var tillatt i sommermånedene. Solvangs avd. 5 ble etablert i 1957 etter nedleggelsen av Frogner Kolonihage i 1954; tolv av de tidligere Frogner-kolonistene fikk etablere seg på nytt. Den siste utvidelsen av kolonihagene i Oslo skjedde i 2016 da den tidligere kolonialen i Nordbergveien ble gjort om til tre parseller som lokalt går under navnet "rekkehyttene". Dette ble vist på TV 2 i første sesong av serien Sommerhytta der tre deltakerpar konkurrerte om å pusse

opp hver sin sommerhytte. Vinneren av konkurransen vant den ene "rekkehytta".

Fra 2019 er Solvang Kolonihager også adresse/gatenavn for kolonihagehyttene.