Fjellbirkeland studentby

Fjellbirkeland studentby, Sognsveien 218, Kringsjå, bydel Nordre Aker. Den består av 8 blokker bygd som en utvidelse av Kringsjå studentby mot sør med plass til 496 studenter, adkomst fra Olav M. Troviks vei. Bygd 1988–90 (ark. Knut Tangen) . Oppkalt etter Erling Fjellbirkeland (1911–86), mangeårig styreformann i Studentsamskipnaden i Oslo.

Minnestein med relieff av historikeren Sverre Steen (1898–1983) oppført 1991, utført av Johan B. Hygen. Steen var dosent i historie ved Universitetet i Oslo 1933, professor 1938–65. Mellom blokkene går gangveien Sverre Steens sti.