Kringsjå studentby

Kringsjå studentby, Sognsveien 218, med adkomst fra

En del av blokkene i studentbyen på Kringsjå fotografert i 2016. - Foto Jan-Tore Egge / Creative Commons

Olav M. Troviks vei. Den ble reist 1966–70 (ark. Norstein og Nicolaysen) og har ca. 2600 hybler og leiligheter. Anlegget består av i alt 19 blokker, inkludert velferdsbygning. Studentbyen som er den største i Oslo, har butikker, restaurant og barnehager, samt trimrom og festlokale. Den ble utvidet mot sør med 8 lavblokker 1988–90, denne delen kalles Fjellbirkeland studentby. Studentbyen drives av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.