Kringsjå skole

Kringsjå skole, Sognsveien 210a, barneskole (1–7), byggeår fase I 1995 (ark. Lie & Øvrebø), fase II 1996 (ark. Sæther & Grythfeldt A/S). Skolen ligger vakkert til helt i kanten av Nordmarka med Sognsvann og Idrettshøgskolen som nærmeste naboer.

I tilknytning til skolen ligger Kringsjå idrettshall, med spillflate for badminton, basketball, håndball og volleyball. Det er også klatrevegg. Hallen drives av Koll IL.

Kringsjå skole har to til tre paralleller. Skolen har også byomfattende tilbud for elever med autismespekterforstyrrelser. Da skolen var ny, var elevtallet rundt 100, i skoleåret 2018/19 var elevtallet 426. De fleste elevene fortsetter på ungdomsskolen på Nordberg skole, som ligger ved siden av.

Skolen er samlokalisert med spesialskolen Elverhøy skole.