Elverhøy skole

Elverhøy skole, Sognsveien 212, spesialskole for barn med språk- og sammensatte lærevansker og elever på småtrinnet (1–4). Personalet består av spesialpedagoger, assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, lærlinger og logoped.

Skolen ble startet som Blindernveien skole i 1958. Da den åpnet i 1958 og frem til 1972 var det en skole for «skoleelever og barnehagebarn med cerebral parese og andre hjerneskader». Ved åpningen var det kapasitet til 40 barn. I løpet av få år vokste elevtallet til nærmere 150. Som et resultat av dette ble Haukåsen skole åpnet i 1972, og hovedtyngden av elever og personell flyttet over dit.

Skolen har endret seg mye over tid og elevgruppen har forandret seg. Barnehagen ble etterhvert nedlagt og skolen fikk i stedet språkgrupper for førskolebarn som hadde behov for  spesifikk språkstimulering før skolestart. Leger, sykepleier og fysioterapeuter som var en fast del av skolens personale, forsvant over til spesialisthelsetjenesten.

Høsten 2016 ble skolen samlokalisert med Kringsjå skole og byttet navn til Elverhøy skole. I dag er Elverhøy en spesialskole for barn med språk- og sammensatte lærevansker og elevene hører til småtrinnet. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 27 elever.