Nordberg skole

Nordberg skole, Sognsveien 210b, Kringsjå, oppført 1996/97 (ark. Sæther & Grythfeldt). Nordberg er en ungdomsskole (8–10) med 497 elever (2022/23). Skoleanlegget ble bygd for de endringene som Læreplan 97 forutsatte når det gjelder pedagogiske og sosiale forhold. Bygningen er en «kompaktskole» og midt i hver etasje er sentrale funksjoner som for eksempel biblioteket og et datarom plassert. Undervisningsarealene er plassert i fløyer på hver side, og det er skyvedører for fleksibel romdeling.

Skolen ligger på Kringsjå, ikke langt fra Sognsvann og Nordmarka. Ved siden av ligger barneskolen Kringsjå skole, og de fleste elevene herfra begynner på Nordberg. Skolen tar også imot elever fra Korsvoll og Tåsen skoler.